CPTPP, VỀ CHỐNG THAM NHŨNG (tiếp theo). VÀ TIN VUI ĐẶC BIỆT: CANADA BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC VÀ CÀ PHÊ BAN MÊ THUỘT.

Vai trò doanh nghiệp vừa và nhỏ trong "Minh Bạch và chống Tham Nhũng" của CPTPP –Điều khoản 26.10 đòi hỏi là các nước thành viên cần quảng bá rằng tham nhũng là tội phạm không thể chấp nhận được. Ngoài ra hiệp định cũng đòi hỏi hệ thống pháp luật phải có biện pháp... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑