KỂ CHUYỆN “BỐN MÙA”

Hai người sắp đi qua "bốn mùa" cùng đi nghe kể chuyện "bốn mùa" tối cuối tuần (bạn Hậu kc nhắc, nhớ là "sắp" đi qua 4 mùa thôi nha chị). Chỉ mới sắp thôi nên rất là vui trẻ Thanh Niên (nhà tổ chức) chăng ?

Blog tại WordPress.com.

Up ↑