CHỈ CÓN 2 NGÀY NỮA LÀ CPTPP CÓ HIỆU LỰC Ở VIỆT NAM- CÔNG THONG TIN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG ĐÁ CÓ TIN VƠ ĐẾT VỀ CPTPP

Nội dung thông tin hôm nay của tường nhà tôi là về đầu tư. Các đường link cần thiết xin xem ở cuối stt này.ĐẦU TƯ của SME -Chương 9 của Hiệp định có nội dung: những cam kết bảo vệ vốn, tài chính và lợi nhuận của nhà đầu tư FDI tại VN cũng... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑