CÁ CHÉP VÀ THIÊN NGA

Cũng những ngày cận Tết âm lịch. Cũng xúm nhau thả những con sinh vật sống trong nước trở về với nước. Dõi theo những đàn cá chép đỏ được thả xuống nước tiễn ông Táo, tôi bỗng nhớ đến những con thiên nga trắng cũng được thả xuống hồ ở Singapore vào đúng những... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑