GIẤC MƠ 20 NĂM TRƯỚC

Hôm nay ngày cá tháng Tư 1/4/2021. Tôi quyết định không viết gì hết. Nhưng rồi đọc stt của anh Lưu Trọng Văn, tôi lại muốn trích một đoạn và viết đôi dòng công bằng, rất thật về một người lãnh đạo SỐNG THẬT. Hôm đó là một buổi lễ long trọng. Ông Vũ Khoan... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑