KHÔNG LAN QUYÊN?

Sáng nay, đang đi bộ chầm chậm dọc bờ kè, mình bỗng thấy gót chân đau nhói. Ngồi lại, xem gót giày, thấy đầu một vật nhỏ đang nhô lên. Một cái đinh hay cái gì đó đã kịp cắm rất sâu. Mình loay hoay rất lâu thì rút ra được một cái...lưỡi câu. Hiểu... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑