NHÂN LOẠI VONG ÂN?

Chương trình “ngoại giao vac xin” của anh lớn Trung Quốc đã được hưởng ứng tại tới 160 nước và tổ chức, ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố hôm 12/4. Mà ngày 12/4 lại đến sau cái ngày 10/4, phải không? Ngày 10/4 có lẽ là một ngày tai ác. Hôm 10/04, ông Cao Phú... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑