CUỘC GẶP “LY KỲ”

Chiều qua, ngồi một mình ở nhà hồi lâu, quyết định đi cắt tóc. Đến tiệm quen, bỗng nhận ra ĐG, cô bạn thân từ rất lâu rồi không gặp. Hai đứa nhắc đủ thứ người quen chung, đang nhắc đến bạn Khoa thì bỗng xuất hiện tin nhắn của Khoa. Khoa kể ngay, tối... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑