MỘT SẢN PHẨM MỚI CỦA BSA: DỮ LIỆU PHÂN TÍCH VỀ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA NGÀNH, CỦA CÔNG TY (CUNG CẤP THEO YÊU CẦU).

Gần một năm trời ngồi không, chờ dịch qua, đội ngũ chuyên gia và nhân sự chuyên thông tin thị trường của BSA đành “giết thời gian” bằng cuộc du hành bất tận (khá lý thú vì đi mãi còn hoài) để tìm hiểu rồi đối chiếu, phân tích, nghiền ngẫm qua tất cả các... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑