TRANH BÌNH TĨNH

Thấy tranh vui này trên tường bạn Đ.T. Xem kỹ, thấy nên đặt tên là Tranh bình tĩnh: Nét mặt bà mẹ không đổi, hiểu các con, hiểu lẽ đời nên rất bình tĩnh. Mỗi năm được một ngày, nhiều hơn nữa có thêm ngày mùng 1 Tết. Bức tranh khiến tôi nhớ mẹ mình... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑