CHUYỆN TRÊN MÂY VÀ TRÊN ĐỒNG.

Đầu tuần, Sài Gòn được ông trời ưu đãi cơn mưa quá đã. Biết Sài Gòn "mưa rồi chợt nắng", tôi chờ mưa tạnh, rồi vẫn một mình đi tập dọc bờ kè. Trong mấy mươi phút “rảnh rổi sinh nông nỗi” chờ mưa qua, tôi lục lại tài liệu ghi chép hôm cuối tuần... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑