AI KHÓ, AI NGHÈO?

Một doanh nghiệp inbox cho tôi sau khi đọc bài anh Đỗ Long share từ báo Tuổi Trẻ có tựa đề: “Nhanh một ngày, cứu ngàn doanh nghiệp”. Anh ấy nhắn: “Nói xuôi là vậy, còn nói ngược, là Chậm một ngày, chết ngàn doanh nghiệp, đúng không?”Tôi chợt nhớ lời Tiến sĩ Alan Phan:... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑