MỘT CHÚT VUI CHO NGÀY MỚI.

Tín hiệu vui nhất là số ca nhiễm của Sài Gòn ngày 19/7 giảm nhiều (giảm 1.500 ca). Cũng không chắc là mức giảm này là ổn và trên đà xuống, cũng có thể do cách tính, ví dụ “gửi” số liệu cho thời gian tính kế tiếp? Nhưng dù sao cũng vui chút xíu.... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑