THẾ SỰ & THƯƠNG TRƯỜNG

Xin các bạn lượng thứ, mình muốn giữ nhịp làm bản tin “Thế sự và thương trường” 2 ngày một lần, mà mấy hôm nay, mạng phập phù và mình cũng bận liên miên nên giờ mới post được. Bạn đọc cho vui, mấy ngày giãn cách này nhé.Trước nhất vẫn là tin trong nhà.1/... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑