SỰ ĐỜI TRÉO NGOE.

GIẢM SỐ NGƯỜI CHẾT VÌ TAI NẠN GIAO THÔNG.Nghe số thống kê mới tinh từ Ủy ban an tòan giao thông mà mừng, một thành tích lớn. Chỉ riêng một tháng gần đây, từ giữa tháng 7 đến nay, số vụ tai nạn giao thông giảm 56%.Hơn một nửa.Quá ngoạn mục? Còn ít. Số thực... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑