GÓC TRỐNG ẤM ÁP.

Trưa con trai nhắn mấy chữ thảng thốt. Mẹ, con có việc cần nói. Nói đi con. Bạn con có ba mới xét nghiệm thấy dương tính. Con muốn lấy cái máy tạo oxy của ba hồi đó gửi cho ba bạn ấy. Tôi im một giây. Nhà bạn đó ở đâu con. Dạ số... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑