THẾ SỰ VÀ THƯƠNG TRƯỜNG

Thứ hai là ngày đầu tuần, là hôm nay, bạn ơi, thật là… ở nhà hoài, nhiều khi chúng ta không còn nhớ nổi hôm nay là ngày thứ…trong tuần nữa. Mời bạn quay lại với chuyên mục (bị bám bụi mấy hôm nay vì mình bận chuẩn bị một chương trình cứu trợ mới).... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑