THOẠI VUI VỚI XANH ĐỎ CAM VÀNG

Mấy ngày cuối trước giao thừa ngày 23/8, lính trẻ, những tình nguyện viên của Vòng Tay Việt –Sai Gòn mở tốc lực chạy đâu cũng gặp giăng dây. tùy vùng màu Xanh đỏ vàng cam loạn xạ. Tụi nhỏ gọi hỏi nhau chỗ nào xanh để nó kiếm cách lách qua. Câu chuyện của... Continue Reading →

TIN VUI NANOCOVAX CÓ THỂ SẮP ĐƯỢC CẤP PHÉP KHẨN – CẤP- CÓ-ĐIỀU-KIỆN? TÔI LẠC QUAN MỘT CÁCH THẬN TRỌNG.

Báo Sài Gòn Giải Phóng, có bài tường thuật cuộc hội thảo trực tuyến về chủ đề:” Chuyên gia kiều bào chung tay vượt đại dịch – Vaccine made in Việt Nam” ngày 20-8, do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Ủy ban về người Việt Nam... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑