TIN TỐT LÀ HÃY CHUẨN BỊ ĐỂ NHÀ MÁY BẠN HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI. NHƯNG NHƯ THẾ NÀO?

Tối qua, trong hơn 20.000 câu hỏi và bình luận gửi tới ông Chủ tịch TPHCM trong buổi livestream liên quan tình hình phòng chống dịch Covid, có nhiều câu hỏi về điều kiện để các nhà máy trở lại sản xuất bình thường.Trước đó, Sở Công Thương TPHCM đã đưa một dự thảo để... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑