MỘT LỜI HẸN.

Từ Vòng tay Việt vào cuối tháng 5/2021 đến Vòng tay Việt Sài Gòn ( VTVi SG) vào cuối tháng 7/2021. Đến nay giữa T9, dù đã vượt chỉ tiêu tự đặt ra của chương trình, nhưng mà trước tình hình dịch bệnh của Tp còn nhiều khó khăn VTVi SG vẫn tiếp tục làm... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑