HẸN HÒ TỐI THỨ BẢY.

Mời các bạn đăng ký tham gia cuối tuần này.Tuần này 4 ông cùng nói về…3 tại chỗ, những kinh nghiệm (thực tế, xương máu) đã tổ chức thành công và thất bại. Thất bại cũng nói luôn để mọi người chuẩn bị và cố không thất bại khi sắp tới mở cửa sản xuất... Continue Reading →

Không có lửa sao có khói?

Ông bà mình thường nói: không có lửa sao có khói? Mà ai tham mưu Thủ tướng ký cái văn bản này, một là quá trung thực, hai là quá cao cường, nhỉ? Chuyện xét nghiệm là một trường thiên bi hí sự, nhiều bạn đang viết, còn mình thì thấy phải đặt cục gạch... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑