MÓN NỢ LỚN PHẢI TRẢ NGAY.

Hôm nay, vào đọc website Bộ Y Tế, tôi thấy tin vơ đết của mục Tin nổi bật là: “Bộ Y Tế chưa mua test kháng nguyên nhanh”. Tôi quyết định viết bài này.Bạn đã từng nghe kể những câu chuyện cụ thể về sự tận tụy hi sinh từng ngày, từng giờ của lực... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑