THỦ TƯỚNG HUN SEN: NGỪNG NGAY XÉT NGHIỆM NHANH NHỮNG NGƯỜI KHÔNG TRIỆU CHỨNG & KHÔNG TÍNH ĐẾM NHỮNG CA DƯƠNG TÍNH DO XÉT NGHIỆM NHANH.

Thông tin của Nikkei Asia ngày 3/10/2021 cho biết, theo bản ghi âm lời ông Hun Sen phát biểu hôm 29/9 mà họ thu được, ông phàn nàn rằng ngành y tế không cần thiết vào cộng đồng và xét nghiệm để tìm cho ra những người mang mầm bệnh. Các địa phương phải chấm... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑