NÓI CHO CÔNG BẰNG

Sáng qua mình được dự (từ xa) cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường với 13 Hiệp Hội (có cả 2 HH doanh nhân nước ngoài). Mình phải viết ngay để công bằng với Bộ ấy. Rằng ông Bộ trưởng đã chỉ đạo ngay, bãi bỏ việc thành lập văn phòng EPR,... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑