THẢM HỌA

CHẬM PHỦ VAC XIN 1 NGÀY CHO DÂN ĐỒNG BẰNG LÀ ÁM ẢNH THẢM HỌA LỚN THÊM MỘT NẤC. TRỜI ƠI ! BÀI HỌC SÀI GÒN QUÁ NHÃN TIỀN, QUÁ ĐAU MÀ

Blog tại WordPress.com.

Up ↑