Xe chở đau thương.

Cả ngày hôm qua bàn về logistic cho xuất khẩu VN khi giá container đã tăng gấp 10. Tối nhìn thấy ảnh này. Cont này nặng quá, sao nói giá được, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu gảy đổ ly tan, cả một đoạn đời đau thương của tp, của hàng vạn gia đình...

Blog tại WordPress.com.

Up ↑