MAI ĐÃ LÀ NĂM CŨ…

Hôm nay năm mới ai cũng chúc nhau niềm vui mới. Hôm qua mình đọc một bài tổng kết KT thế giới có hơi kỳ. Rằng năm mới cũng sẽ…chẳng có mới đâu, cũng sẽ vẫn chỉ có 4 thách thức và rủi ro: đại dịch tăng, lãi suất ngân hàng của Hoa Kỳ tăng,... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑