RẰM THÁNG CHẠP

Hôm qua nói chuyện điện thoại với đứa cháu ở Long An. Nó kể, nhà con thu hoạch được 3 tấn thanh long ruột đỏ, tình tới tính lui hoài, cuối cùng cắt bán được 1 triệu rưỡi đồng. Nhà có cây mai ngay bàn thiên mà cũng chẳng muốn lặt lá ăn Tết dì... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑