TƯNG BỪNG THAY ĐỔI SAU ĐẠI DỊCH, XU HƯỚNG LỚN NHẤT CỦA THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI.

Sự thay đổi triệt để xu hướng và hành vi của người tiêu dùng sau dịch (quen thuộc với thế giới ảo hơn, chú trọng sức khỏe hơn...) đã khiến doanh nghiệp cũng đảo ngược, thay đổi mạnh mẽ chiến lược kinh doanh rất sôi động. Tuần cuối trước Tết, tôi điểm một số biến... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑