NHÀ KINH DOANH NHẠY BÉN

Hôm trước, gặp em, trò chuyện hồi lâu về “thế sự với thương trường”, chợt em nhận định: “Cô thấy không, chiến tranh Nga-Ukraina bùng lên, chính là tại ông Tổng thống Ukraina. Nếu ông ấy chịu khó phân tích SWOT thì tình hình khác rồi. Mình là W với T mà đòi đấu với... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑