NIỀM VUI ĐẬM SÂU

(Ghi thật nhanh khi tin vui bay đến cũng thật nhanh)Mấy hôm nay, cháu Trần Anh Kiệt trong nhóm 30 học sinh cấp 3 mồ côi vì Covid bỗng gửi tin nhắn cho mình. Cô ơi, con đau đầu không tập trung học được. Con đang phải chọn trường đại học, chon sao bây giờ... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑