DÂN TA CẦN GÌ BIẾT SỬ TA?

Có dự định chuyển môn “Lich sử” qua thành môn “nhiệm ý”, được tùy chọn từ niên khóa 2022-2023. Thực tế là môn thi này đã dạt thảm bại về điểm số trong những kỳ thi các năm qua và học sinh thường than rằng môn lịch sử hiện nay thật khô khan, bắt học... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑