THÁNG TƯ, NHỚ MÌ GÓI

Tháng Tư và mì gói nào có liên quan gì với nhau. Tháng Tư chỉ là cột mốc, thoắt chốc mì gói đã trở thành sơn hào hải vị trong các bữa ăn của người dân Sài Gòn. Những năm sau 75, con đường vương bá của mì gói bất ngờ nổi lên. Có lạ... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑