Nhà văn hóa Nguyên Ngọc và… LỜI VĨNH QUYẾT “NGƯỜI PHỤ NỮ QUÍ NHẤT ÔNG TÌM ĐƯỢC TRÊN ĐỜI”

…Đó là hai vợ chồng, hai người đồng chí, hai người tình đã sống cùng nhau 47 năm (chỉ còn 3 năm nữa là tròn một nửa thế kỷ). Nhà văn hóa NGUYÊN NGỌC yêu quí gọi vợ là “Tâm của tôi” trong những lời vĩnh quyết sau cùng, hôm qua, 5/5/2022. Tình yêu của... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑