THIỆN CHÍ CỦA QUỶ

Cố khách quan lên mà đọc tin mới. Hôm nay 30/06/2022, quân đội Nga thông báo là BÀY TỎ THIỆN CHÍ, rút quân khỏi đảo Rắn đã chiếm được của Ukraina ngay từ ngày 24/02/2022.Cũng khách quan, đọc tiếp: Theo AFP, Nga ra thông báo bày tỏ «Thiện chí của Nga sau khi hoàn thành... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑