NGHĨ VỤN MẤY VIỆC, SÁNG NAY

1/Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu thay ảnh nền fb. Gia tộc, gia đình vẫn là nền tảng bền vững cho mỗi người chúng ta. Sự khẳng định của ông về sức mạnh vững chãi của gia đình thật giản dị mà đanh thép. Ai cũng có gia tộc gia đình. Việt Nam chắc không có... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑