BỐN CHUYỆN NHỎ TRONG BỐN PHÚT.

Viết thật nhanh, chưa tới bốn phút…(mà đang bị lỗi kỹ thuật, chút nữa mình post đoạn text). Ảnh để khỏi trôi, có đây mà bài trôi thật. Quán chè chắc mỗi món đều ngon mà ai chụp ảnh ngon mắt quá, cám ơn (cho mình mượn trước bức ảnh quá vui).TÌm ra rồi. Đoạn... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑