LỖI . . . CHÀNG THIẾT KẾ.

Chuyện cười. Bữa nay không phải lỗi "chàng đánh máy" mà lỗi "chàng thiết kế" và...một lô xac xông những người liên quan, cho tới Z. Mình thử theo phong cách Bút Tre, ngẫu hứng 2 câu thơ này: "Đàn Chim Việt" vẽ logo Bộ Y thích quá, ủng hô đem về (Ủng hô tức... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑