CON TRAI…

Mấy hôm nay sáng nào con trai cũng chạy qua sớm để cà phê sáng và nói chuyện lan man cho bà má tha hồ kể chuyện thế thái nhân tình, dù chàng ta phải làm việc trong đêm với công ty ở bển. Ngồi đúng cái bàn cũ, và cái ghế hồi xưa ông... Continue Reading →

TẦM “DŨ” TRỤ

Thời hội nhập, nhà thơ cũng có nhà thơ thế giới. Bao thứ cần liên minh bảo vệ không thấy, lại có liên minh bảo vệ thứ tồ lô này...Nghĩ ra được một nùi những tổ chức và danh xưng đó phải là người rất có TÂM... THẦN đó chứ. Cơ quan báo SGTT cũ... Continue Reading →

HAI LOẠI TIN BỊ CẤM

Trên đời có loại thông tin nào khó giữ bí mật nhất vì liên quan toàn xã hội? Xin thưa: tin động viên (gọi lính) và tin về tình hình lan nhiễm Covid. Và đây là 2 tin mới hôm nay: 1/Có khả năng Nga sẽ có đợt Động viên quy mô lớn MỚI. Chính... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑