CON TRAI…

Mấy hôm nay sáng nào con trai cũng chạy qua sớm để cà phê sáng và nói chuyện lan man cho bà má tha hồ kể chuyện thế thái nhân tình, dù chàng ta phải làm việc trong đêm với công ty ở bển. Ngồi đúng cái bàn cũ, và cái ghế hồi xưa ông... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑