NGƯỜI HAY “LÀM BỘ”

Buổi sáng vừa đi bộ vài bước ra bờ kè đã gặp Thuận bán vé số, người "bạn thân" của ông bạn cùng nhà. Thuận hay kể với mọi người, chú Phước hay "làm bộ" mua vé số. Làm bộ nghĩa là chú thường kêu Thuận bán cho chú 3 tờ vé số, xong chú... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑