CHÀO NĂM CŨ

Bà bạn Mây bay của mình hôm giao thừa đã làm thơ. Khác hẳn tính cách bạn ấy khi coach và kiểm tra "kế hoach kinh doanh" của các doanh nghiệp đối tác. Đọc bài thơ mình thấy tâm an. Chiều hôm 31/12, hai kẻ "già cả neo đơn" rủ nhau vào một quán mới... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑