TỰ DO

Bữa cơm Tân Niên vui. Gặp nhau hôm tất niên, rất cận Tết là tình cờ nhưng hẹn nhau Tân niên là có tính trước. Ngày cuối, kết thúc mấy ngày Tết và đón ngày mai, một ngày quan trọng. Đó là ngày... Lộc được đi làm lại, lại được diễn, lại được THỞ VÀ... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑