AI SỞ HỮU MẶT TRĂNG ?

Tối qua anh bạn là một giáo sư công nghệ thông tin gửi cho tôi đoạn chát GPT này (xem ảnh). Anh ấy không cười như tôi (vui mà) lại nói rất nghiêm trang. "Đúng logic và sử dụng tốt dữ liệu nhé. Nhưng qua kết luận này cùa ChatGPT, mình hi vọng nó chưa... Continue Reading →

TẤM ẢNH GIỤC NÓI BAO ĐIỀU…

Từ lâu tôi có câu chuyện thú vị và ý nghĩa về anh mà cứ nghĩ, thôi hãy cất kỹ đó, có dịp nào, mời ảnh kể mới hay. Người trong cuộc kể câu chuyện đó thì…vui phải biết. Và dịp đó đến chiều qua, trong buổi thu hình đầu năm của chương trình 5W1H... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑