HAI ÔNG BỐ

Sáng qua, Khoa (đang ở Cali) gửi một bức ảnh vui với chú thích, lúc này ba con thường bật tivi ngồi xem ai kể chuyện kìa. Sao lại trùng đúng với lúc mình thay ảnh avatar người quen (quen lâu, suốt đời) bằng ảnh mình cắt ra từ ảnh chụp chung giữa ba của... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑