MẮC GIÓ ?

Người Việt thường gọi một tai họa nào đó rất hại, rất xấu tự dưng từ xa ập tới là bị MẮC GIÓ, MẮC DỊCH. Mắc Dịch thì hai năm qua họ thấy và chịu quá khổ rồi. Giờ nghe đến một mối hốt hoảng hơi lạ: sợ MẮC GIÓ, chuyện từ nhà ông hàng... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑