THỜI TỚI, CẢN HỔNG NỔI !

-Trời, chị đến thăm thiệt là vui quá. Nói thật là gặp chị, tôi mừng lắm.Tôi giật mình, hơi cảm động, mình đến thăm thì có gì vui đến mức anh chủ CT đồ chay Bình Loan mừng rối rít vậy (thấy như tất cả ánh mắt, nét cười trên gương mặt đều sáng rỡ... Continue Reading →

THÊM MỘT NGƯỜI ƠN RA ĐI

Trưa nay, tôi đọc trên FB một câu chuyện thật cảm động: Vua Hàm Nghi trên đường khởi nghĩa, bị giặc bắt, giải về kinh. Nhà vua không hé môi nửa lời về thân phận. Giữa đường, bỗng gặp người thầy cũ, nhà vua, đấng Thiên Tử, sụp lạy ông thầy 5 lạy giữa đường…... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑