TRO TRẤU VÀ CẶN BÃ?

Mỗi khi bị ai đó lăng nhục bằng những thứ rất tệ ném vào mặt, người Việt mình hay gào lên, này, đừng có “bôi tro trát trấu” vào mặt tôi. Và khi tức giận nhất, người Việt thường tặng cho khách thể câu mắng ấn tượng: “Đồ cặn bã”. Đúng không? Vậy mà hôm... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑