THẾ NÀO LÀ LÒNG DÂN?

Ngày duyệt binh long trọng của quân đội Myanmar diễn ra hôm nay, ngày Quân lực 27-03 là ngày lễ trọng của Myanmar (kỷ niệm cuộc nổi dậy của quân đội Miến Điện chống ách cai trị của quân phiệt Nhật Bản năm 1945). Từ khi Miến Điện được độc lập năm 1947 tới nay,... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑