“GIANG HỒ” KHỞI NGHIỆP ?

Một Phi Vân phi truyền thống tự bạch những bức xúc và ước mơ "thầm kín" rút ra từ 9 cuốn sách kể chuyện và trao gửi kiến thức, kinh nghiệm, bài học của những chuyến đi và làm việc ở 60 nước. Buổi thu hình không phải dài nhất trong 30 cuộc gặp gỡ... Continue Reading →

LỘC ƠI, ĐỪNG BỎ NGHỀ !

Hôm Sài Gòn đổ cơn mưa đầu tiên, mưa lớn, là hôm tôi chạy đi tìm Lộc sau nhiều ngày nghĩ tới Lộc, muốn gặp, muốn trò chuyện mà thấy ngại. Biết Lộc đang buồn lắm, mình tới nói lung tung, an ủi, hỏi han, khuyên can…có lạc điệu, vô duyên? Gặp Lộc rồi, tôi... Continue Reading →

HỮU HẠN. VÔ THƯỜNG.

Mỗi lần thấy email anh NMT là tôi thấy lo lo. Anh thường báo tin sớm về những cuộc đi chơi vĩnh viễn của bạn bè . Hôm qua thấy thư anh. Sáng nay một thư mới nữa. Anh nói về trường hợp ra đi của nhà phê bình văn học uyên bác Đặng Tiến.... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑